Hale

ELEMENTY PREFABRYKOWANE KONSTRUKCJI HAL ORAZ BUDYNKÓW SŁUPY , RYGLE, PODCIĄGI
   
Słupy, Rygle, Podciągi prefabrykowane są w różnych kształtach i wymiarach, które są uzależnione od dostarczonej dokumentacji. Prefabrykaty wyposażone są we wszystkie niezbędne akcesoria do wykonania połączeń (marki stalowe, pręty oraz otwory przewidziane w projekcie).

Bet Exim - haleBet Exim - hale

Powierzchnia betonu jest gładka a, krawędzie fazowane jeśli wymaga tego projekt danego elementu.
Wykonujemy wyceny w/w produktów na podstawie dostarczonej nam dokumentacji technicznej inwestycji.

Bet Exim - hale Bet Exim - hale