Nawierzchnie

Elementy nawierzchni - Nawierzchnie dróg i placów. Oferujemy:

  • Prefabrykaty budowlane z betonu.
  • Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  i torowisk tramwajowych.

Bet Exim nawierzchnieBet Exim - nawierzchnie

Żelbetowa płyta drogowa (pełna) ma zastosowanie przy budowie prowizorycznych dróg dla pojazdów mechanicznych na wielkich i średnich budowach oraz do budowy nawierzchni na placach składowych.

Bet Exim nawierzchnieBet Exim - nawierzchnie

Płyty wielootworowe znalazły zastosowanie przy budowie nawierzchni parkingowych, głównie dla samochodów osobowych. Płyty te stosujemy również do umacniania skarp, przyczółków mostowych i innych. Wszystkie płyty otworowe znalazły zastosowanie w budownictwie hydrotechnicznym do regulacji i umocnień cieków i zbiorników wodnych

Bet Exim nawierzchnieBet Exim - nawierzchnie

Dane Techniczne:     

  • Klasa betonu: B 30
  • Stal: A-0, A-I, A-III
Lp. Typ Wymiary [cm] Objętość [m3] Masa [kg]

1.

Płyta Drogowa

300x100x15

0,45 1125

2.

Płyta Jomb

100x75x12,5

0,071 177

3.

Płyta Ażurek

90x60x7

0,028 70