Podwaliny

Wykonujemy podwaliny pod ekrany akustyczne wykorzystywane przy budowie dróg i autostrad oraz stosowane w konstrukcjach Hal przemysłowych. Nasza produkcja obejmuje zarówno wykonanie standardowych elementów o wymiarach (długości od 50cm do 5m, wysokość do 1mb, oraz grubości 12 lub 12,5cm, ) jak i prefabrykację nietypowych podwalin na podstawie dostarczonej dokumentacji przez zamawiającego. Produkcja obejmuje również wykonywanie podwalin z wybraniami.

Bet Exim - podwalinyBet Exim realizacje - Archicom

Współpracujemy m.in. z: