Nawierzchnie

Żelbetowa płyta drogowa (pełna) ma zastosowanie przy budowie prowizorycznych dróg dla pojazdów mechanicznych na wielkich i średnich budowach oraz do budowy nawierzchni na placach składowych.

Płyty wielootworowe znalazły zastosowanie przy budowie nawierzchni parkingowych, głównie dla samochodów osobowych. Płyty te stosujemy również do umacniania skarp, przyczółków mostowych i innych. Wszystkie płyty otworowe znalazły zastosowanie w budownictwie hydrotechnicznym do regulacji i umocnień cieków i zbiorników wodnych

Zakres oferowanych usług:

Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Chcesz uzyskać informacje?

Zadzwoń do nas bądź zostaw wiadomość!